Galeri 3  Yansımalar
15.000 çalışmadan seçkiler
Kısa kenarı maksimum 150cm kadar koleksiyonlar
Dekorasyon amaçlı (Müze arşiv kalitesinde) tek veya seri baskılar
Gallery 3 Reflection
Selections from 15.000 works
Short edge up to a maximum of 150cm
Single or serial prints for decoration purposes (as museum archive quality)