Galeri 5  (Çok Katmanlı Kaleydeskopik) Figürsüz Fonlar
1.850 çalışmadan seçkiler
Kısa kenarı maksimum 150cm kadar koleksiyonlar
Dekorasyon amaçlı (Müze arşiv kalitesinde) tek veya seri baskılar
Gallery 5 (Multi Layers) Kaleidescopic Background without Figures
Selections from 1.850  works
Short edge up to a maximum of 150cm
Single or serial prints for decoration purposes (as museum archive quality)