Galeri 6  (Çok Katmanlı) Mimari, Nesne, Yansıma, Fractal Görseller
210 çalışmadan seçkiler/Selections from 210  works
Kısa kenarı maksimum 150cm kadar koleksiyonlar
Dekorasyon amaçlı (Müze arşiv kalitesinde) tek veya seri baskılar
Gallery 6 (Multi Layers) Architecture, Object, Reflection, Fractal Images
Short edge up to a maximum of 150cm
Single or serial prints for decoration purposes (as museum archive quality)