Galeri 7  Heykel ve detaylar
2.300 çalışmadan seçkiler
Kısa kenarı maksimum 150cm kadar koleksiyonlar
Dekorasyon amaçlı (Müze arşiv kalitesinde) tek veya seri baskıla
Gallery 7 Sculpture and details
Selections from 2.300  works
Short edge up to a maximum of 150cm
Single or serial prints for decoration purposes (as museum archive quality)