Galeri 8 Büyük mekanlar için çok büyük Görseller
Kısa kenarı maksimum 150cm, uzun (yatay) kenarı maksimum 2400cm kadar
Dekorasyon amaçlı (Müze arşiv kalitesinde) tek veya seri baskılar
Gallery 8 Huge Images for Huge Placeses
Short side is maximum 150cm, long (horizontal) side is maximum 2400cm
Single or serial prints for decoration purposes (as museum archive quality)