Galeri 4  Çok Katmanlı Kaleydeskopik Görseller
2.600 çalışmadan seçkiler
Kısa kenarı maksimum 150cm kadar koleksiyonlar
Dekorasyon amaçlı (Müze arşiv kalitesinde) tek veya seri baskılar
Gallery 4 Multi Layers Kaleidescopic Images
Selections from 2.600 works
Short edge up to a maximum of 150cm
Single or serial prints for decoration purposes (as museum archive quality)